دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه کلاسهای آموزشی دانشگاه شریف

کارفرما دانشگاه صنعتی شریف
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 1393
مدیر پروژه مهندس حامد کریمی
وضعیت پروژه در حال انجام

1. محل پروژه: ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف
2. موضوع پروژه: اجرای اسکلت و سقف ساختمان کلاس های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
3. مساحت 11000 متر مربع در 6 طبقه به صورت اسکلت فلزی
4. مدت قرارداد 12 ماه است و زمان شروع آن فروردین 1392 است.
 

تصاویر

فایل های مرتبط