دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

لیست پروژه های راه و ساختمان

کارفرما
پیمانکار
سال عقد قرارداد
مدیر پروژه
وضعیت پروژه انجام شده

احداث ساختمان
1.  تكميل بيمارستان فيروزگر
2.  ساختمان چهار دستگاه مدارس تهران
3.  ساختمان شهرداري تهران
4.  ساختمان مركز تلفن خانه تبريز
5.  ساختمان مسكوني كارگري شركت نفت مشهد
6.   ساختمان مسكوني كارمندي 7 شهر خراسان
7.  ساختمانهاي مسكوني كارگري اهواز
8.  ساختمانهاي مسكوني پايگاه دزفول
9.  ساختمانهاي مسكوني پايگاه هوايي مشهد
10.  ساختمان پادگان زرهي دزفول
11.  ساختمان اداري بندرگاه جزيره سيري
12.  پست فرماندهي كرج
13.  مهمانسراي اقدسيه
14.  ساختمان پايگاه بركه دراز (بندر لنگه)
15.   ساختمانهاي زلزله زده قير- كازرين
16.  ساختمانهاي مسكوني ايستگاه راه آهن اصفهان
17.  ساختمان پادگان نيروي زميني شهرستان خاش
18.  ساختمانهاي قصر فيروزه
19.  ساختمانهاي پايگاه اميديه
20.  ساختمان پادگان خاش
21.  ساختمان ويلايي يك و سه طبقه جزيره كيش
22.  ساختمان متل غروب آفتاب كيش

ايستگاههاي راه آهن
1.  ساختمان ايستگاه راه آهن مراغه
2.  ساختمان ايستگاه راه آهن گرگان
3.  ساختمان ايستگاه راه آهن يزد
4.  ساختمان ايستگاه راه آهن اصفهان

پايانه هاي حمل و نقل
1.  ساختمان ترمينال غرب تهران

ترمينالهاي فرودگاه
1.  ساختمان فرودگاه بندر لنگه
2.  ساختمان فرودگاه جاسك
3.  ساختمان فرودگاه كوچك كپكان (قوچان)
4.  ساختمانهاي پايگاه كيش
5.  ساختمان فرودگاه جزيره كيش
6.  ساختمان اسكاي گارد اميديه
7.  ترمينال فرودگاه كيش

سيلو و انبار
1.  ساختمان انبارهاي عمومي خرمشهر
2.   اجراي سه واحد سوله جزيره كيش

محوطه سازي
1. محوطه سازي جزيره كيش

راهسازي
1.  زير سازي و روسازي راه و خيابان
2.  آسفالت خيابانهاي تبريز
3.  قطعه 9 راه شاه آباد ملاوي 60 كيلومتر
4.  قطعه 2 شاهراه تهران- كرج
5.  ساختمان راه باشت چرام 45 كيلومتر
6.  ساختمان بزرگراه آيت ا... صدر
7.  راه لنگه- بستك بطول 150 كيلومتر
8.  آسفالت خيابانهاي كيش
9.  آسفالت جادههاي كيش
10.  باند و محوطه فرودگاه
11.  پايگاه هوايي جزيره كيش
12.  فرودگاه شهراباد (بجنورد
13.  پايگاه هوايي شهراباد
14.  پايگاه هوايي اميديه
15.  فرودگاه كيش
16.  اجراي پاركينگ رو باز هواپيما (هليكوپتر) فرودگاه كيش
17.  توسعه پاركينگ فرودگاه كيش براي هواپيما 747

زير سازي و روسازي راه آهن
1.  ساختمان قطعه 29 راه آهن تهران- تبريز
2.  ساختمان قطعه 32 راه آهن تهران- تبريز
3.  قطعه 33 راه آهن تهران- تبريز
4.  قطعه 27 جاده كرمان- بندر عباس

پل و تقاطع
1.  پل زيرگذر غرب ميدان آزادي
2.  تعمير پل عطاري بزرگراه آيت ا... صدر
3.  پل روگذر شيخ فضل ا... نوري
4.  پل زيرگذر ميدان حسن آباد

تصاویر

فایل های مرتبط