دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

لیست پروژه های صنعتی و نیروگاهی

کارفرما
پیمانکار
سال عقد قرارداد
مدیر پروژه
وضعیت پروژه انجام شده

صنعت :
• احداث كارخانجات صنعتي
1. كارخانه ميوه خشك كني مراغه
2. كارخانه قند مرودشت
3. كارخانه تصفيه شكر اهواز
4. كارخانه قند بيگان
5. كارخانه قند هكمتان
6. كارخانه قند آبكوه
7. كارخانه قند تربت حيدريه
8. كارخانه قند فسا
9. كارخانه قند بردسير كرمان
10. كارخانه پارچه بافي فخر ايران

• نيروگاه
1. نيروگاه گازي كيش

• تهيه و نصب و اجراي تاسيسات مكانيكي ابنيه و پروژه‌هاي صنعتي
1. منابع آب مشهد چاه‌هاي عميق
2. قسمتي از ساختمان‌ها و تاسيسات كيش

• تهيه و نصب و اجراي تاسيسات برقي ابنيه و پروژه‌هاي صنعتي
1. سانترال برق مشهد
2. مراكز برق 5 شهرستان خراسان
3. طرح هفت خط اصلي ميكروويو
4. رادار كرج
5. دو مركز تلفن در دو ناحيه تهران
6. ساختمان سوئيچينگ ستاد بزرگ
 

آب:
• سد سازي با تاسيسات مربوطه
1. سد گنجانچمن (مهران) و كانال‌هاي آبياري
2. سد پيشين
3. سد ساوه با مشاركت روماني

• شبكه توزيع آب و جمع آوري فاضلاب
1. قنات و آبرساني شيان نارمك
2. طرح لوله كشي آب مشهد

• بندر سازي
1. بندرگاه جزيره سيري
2. بندرگاه درگهان
3. بندرگاه‌هاي لنگه- كنگ
4. بندرگاه امام خميني
5. بندرگاه كيش

• احداث اسكله
1. تكميل و تعمير پايه هاي اسكله بندر عباس

• تاسيسات دريايي
1. حوضچه هاي خشك بندر عباس

 

 

تصاویر

فایل های مرتبط