دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

مترو گلبهار به مشهد

کارفرما شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 1393
مدیر پروژه شهاب الدین اسماعیلی
وضعیت پروژه انجام شده

موضوع پروژه: احداث عملیات زیرسازی مسیر و ابنیه فنی به طول 10 کیلومتر از مسیر قطاربرقی گلبهار به مشهد طول پروژه: 10 کیلومتر زمان پروژه: 18 ماه حجم عملیات خاکی: 600هزار مترمکعب

که تا کنون عملیات زیرسازی تقریبا به اتمام رسیده و آبروها پیشرفت فیزیکی 80% داشته اند و نیز پل های بزرگ در دست اجرا می باشند و بطور کلی حدود 68/4% پروژه تکمیل گردیده است.

تصاویر

فایل های مرتبط