دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه تقاطع شهید کچوئی

کارفرما شهرداری کرج
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 1391
مدیر پروژه مهندس حسین نیک پی
وضعیت پروژه انجام شده
محل پروژه: کرج- بلوار شهید کچویی موضوع پروژه: در محل اجرای پروژه خط راه آهن تهران-تبریز با ترافیک عبوری تقاطع دارد. این تقاطع تاخیری 15 تا 20 دقیقه در ماشین ها ایجاد می کند. به منظور رفع این مشکل شهرداری اقدام به غیر همسطح نمودن تقاطع مزبور نموده است. طول پروژه: طول تقریبی این تقاطع 700 متر است و در سه سطح مختلف اجرا می گردد. تاریخ شروع قرارداد اسفند 1391 است.
ضمنا این پروژه بدلیل مجاورت با ندامتگاه فردیس و دلایل امنیتی و بنابه دستور کارفرمای محترم طی تلاش شبانه روزی و برنامه زمانبندی دقیق 4 ماه زود تراز موعد افتتاح گردید.

تصاویر

فایل های مرتبط