دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه تقاطع شهدای دانش آموز

کارفرما شهرداری کرج
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 1392
مدیر پروژه مهندس حسین نیک پی
وضعیت پروژه انجام شده

1. محل پروژه: کرج- بلوار دانش آموز- تقاطع شهدای دانش آموز
2. موضوع پروژه: تکمیل عملیات طراحی و اجرای تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز
3. طول تقاطع 600متر است.
4.  مدت قرارداد 18 ماه و زمان شروع آن دیماه سال 1392 بوده است.
لازم به ذکر است که این پروژه بدلیل اهمیت بالای ترافیکی و بنابه دستور کارفرمای محترم طی تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی دقیق 9 ماه زود تر از موعد افتتاح گردید.

تصاویر

فایل های مرتبط