دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه قطار شهری پرند

کارفرما شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 90
مدیر پروژه مهندس امیر اکرمی
وضعیت پروژه انجام شده
محل پروژه: شهر جدید پرند - موضوع: عملیات اجرایی خط مترو شامل حفاری، قالب بتنی، خاکریزی و کانال های بتنی با عرض بازشو 2 تا 8 متر و طول 1050 متر - اجرای خط متروی بین فرودگاه امام خمینی و شهر جدید پرند از کیلومتر 32500 تا کیل.متر 40000. طول کل پر.زه 7500 متر - مدت پروژه: 10 ماه

تصاویر

فایل های مرتبط