دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه مرلین

کارفرما شرکت یونیلیور ایران
پیمانکار شرکت راه و ساختمان (مولوی)
سال عقد قرارداد 94
مدیر پروژه مهندس حسین منذری
وضعیت پروژه در حال انجام
پروژه احداث ساختمان تولید پودر شوینده و انبار شرکت یونیلیور
1-محل پروژه: قزوین
2- موضوع: اجرای فنداسیون، اسکلت، سقفها و بخشی از نازک کاری ساختمان انبار
3- مبلغ پروژه بالغ بر 70 میلیارد ریال می باشد.
که در حال حاضر مرحله تجهیزکارگاه انجام شده و در مرحله انجام فونداسیون میباشد.

تصاویر

فایل های مرتبط