دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

تقاطع دوربرگردان بلوار دانش آموز

کارفرما شهرداری کرج
پیمانکار شرکت راه و ساختمان
سال عقد قرارداد 1393
مدیر پروژه مهندس حسین نیک پی
وضعیت پروژه در حال انجام

موضوع پروژه: طراحی و احداث تقاطع غیرهمسطح دوربرگردان بلوار دانش آموز کرج طول پل: 165 متر مساحت عرشه: 1900 مترمربع زمان اجرا: 4 ماه

تصاویر

فایل های مرتبط