دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

پروژه متروی فولادشهر

کارفرما شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
پیمانکار شرکت راه و ساختمان
سال عقد قرارداد 1391
مدیر پروژه مهندس سعید محمدحسینی
وضعیت پروژه در حال انجام

1. محل پروژه: اصفهان- شهر جدید فولادشهر
2. موضوع: عملیات اجرایی بخشی از ابنیه فنی و زیرسازی مسیر قطاربرقی شهر جدید فولادشهر به اصفهان
3. طول پروژه : از کیلومتر 394+35 تا 734+35 (340 متر) و کیلومتر 528+40 تا 106+41 (578 )
4. شروع به کار : 28/01/1391
 

که تا کنون عملیت زیرسازی انجام شده ،آبروها تکمیل شده ،گالری آدم رو انجام شده و همچنین پل جهان آرا را نیز به اتمام رسیده است

تصاویر

فایل های مرتبط