دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

استراتژی شرکت در حال حاضر رشد شرکت از طریق توسعه بازارو توسعه خدمات می باشد.به عبارتی شرکت در نظر دارد علاوه بر توسعه بازارها و حوزه های تخصصی حضورخود،نوع خدمات را از پیمانکاری صرف متناسب با نیاز کارفرمایان به خدمات EPC و EPCF گسترش دهد. شرکت جهت متمایز نمودن فعالیت های خود در راستای رشد و با توجه به چشم انداز شرکت،وجه تمایز خود را در کیفیت ارائه خدمات خود قرار داده است.شرکت در تلاش ایت تا با ارائه خدمات با کیفیت و متمایز به کارفرمایان خود زمینه توسعه روابط بلندمدت با آنها را فراهم آورد.