دسترسی سریع

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح شهدای دانش آموز

پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانش اموز کرج به مدت 9 ماه زودتر از زمان اولیه قرارداد به بهره برداری رسید. شرکت راه و ساختمان موفق شد با حمایت کارفرمای محترم، شهرداری کرج، و پشتیبانی مهندسین مشاور سازیان به عنوان مشاور کارفرما تقاطع غیرهمسط دانش آموز را به مدت 9 ماه زودتر از موعد اولیه قرارداد به بهره برداری برساند. این مهم در حالی به دست آمد که زمین محل احداث پروژه مملو از معارضین شهری شامل لوله 500 آب، انشعاب بیست هزار مشترک مخابرات، کانال انتقال آبهای سطحی در آکس پروژه، لوله فاضلاب و لوله گاز بود.شرکت راه و ساختمان در دی ماه سال 1392 زمین کارگاه را تحویل گرفت و در 20 شهریور 1393 پروژه را به بهره برداری رساند.

اخبار

 • ابنيه

  احداث ساختمان,ايستگاه‌های راه آهن,پايانه‌های حمل و نقل, ترمينال‌های فرودگاه,ايستگاه مترو,سازه‌های بزرگ و بلند مرتبه بتنی,سازه‌های بزرگ و بلند مرتبه فلزی,سيلو,محوطه سازی


 • راهسازی

  زير سازی و روسازی راه و خيابان,باند و محوطه فرودگاه, محوطه بندر , زير سازی و روسازی راه آهن,احداث ابنيه فنی همراه راه و راه آهن,پل,تونل,شمع كوبی,سپر كوبی


 • صنعت

  احداث كارخانجات صنعتی,تهيه و نصب و اجرای تاسيسات مكانيكی ابنيه و پروژه‌های صنعتی,تهيه و نصب و اجرای تاسيسات برقی ابنيه و پروژه‌های صنعتی


 • آب

  سد سازی با تاسيسات مربوطه,شبكه توزيع آب و جمع آوری فاضلاب,بندر سازی,احداث اسكله,موج شكن,ديوار ساحلی,تاسيسات دريايی